Prague...
rental techniky

Prague...rental techniky

sound

light

stage

video

Podnikatelskou aktivitou nově založeného sociálního podniku Ozvučovací agentura Serendipity Prague s.r.o. podobě společnosti s ručením omezeným bude zabezpečení koncertů, festivalů, sportovních akcí kde je potřeba ozvučení, osvětlení, videoprojekce či pódium – NACE 90.02. V podniku vznikne 5 pracovních míst na HPP z toho 2 pracovní místa pro zaměstnance z CS nezaměstnaní nad 50 let. Strategickým cílem projektu je vybudovat ziskový sociální podnik na území hl. města Praha a vybavit ho ozvučovací technikou.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021103 Vybavení mobilního záznamu obrazu

Cílem projektu je nejpozději do 25.8.2021 zakoupit novou techniku záznamu obrazu a příslušenstvím pro poskytování služby v NACE 59 s novou službou mobilní záznamové studio se záznamem obrazu ve vysoké kvalitě s následnou postprodukcí, zhotovení výsledné obrazové stopy nebo celkové nahrávky v profesionální kvalitě. Zakoupením zařízení bude Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o. stabilně nabízet kvalitnější službu a/nebo službu záznamu obrazu a školení na zakoupené technice.

Na daný projekt byla poskytnuta finanční podpora od EU.

Projekt: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021093 Pořízení pultu Yamaha Rivage PM7SX s příslušenstvím

Cílem projektu je zakoupit 1 nový digitální záznamový pult Yamaha Rivage PM7SX s příslušenstvím s novou službou mobilní záznamové studio se záznamem zvuku ve vysoké kvalitě s následnou postprodukcí, zhotovení výsledné zvukové stopy nebo celkové nahrávky v profesionální kvalitě.

Na daný projekt byla poskytnuta finanční podpora od EU.

OZVUČOVACÍ
TECHNIKA

OSVĚTLOVACÍ
TECHNIKA

PODIOVÁ
TECHNIKA

VIDEO
TECHNIKA

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudovat ziskový sociální podnik podnikající v oblasti ozvučování. Hlavní podnikatelskou aktivitou bude zabezpečení koncertů, festivalů, sportovních akcí, slavností a dalších akcí. Projekt zrealizuje nově založený sociální podnik Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o. Podnik pro svoje podnikání zakoupí dodávkový automobil, převozné pódium, světelnou a ozvučovací techniku a LED videoprojekci. Místem dopadu služeb bude území hl. města Prahy. V rámci projektu vznikne 5 nových pracovních míst , přičemž 2 pracovní místa budou obsazeny osobami z CS z osob dlouhodobě nezaměstnaných nad 50 let s udržitelností všech pracovních míst nejméně po dobu 3 let od skončení realizace projektu.

O nás

Naše společnost se zabývá technickým zabezpečením a produkcí kulturních a hudebních akcí, koncertů, festivalů, sportovních, tanečních, firemních a soukromých akcí.

Využíváme k tomu techniku předních světových výrobců, Harman Group a dalších. Snažíme se maximálně o to, abychom zabezpečili pro každou akci ty správné nástroje, tím myslíme pódium, ozvučení, osvětlení, videoprojekci a další techniku, která beze zbytku splní všechna očekávání.

Jsme od založení sociální podnik, klademe tak obrovský důraz na sociální odpovědnost společnosti a neustále monitorujeme trh, abychom se vždy chovali maximálně korektně v souladu s principy sociální odpovědnosti.

Náš profesionální tým má za sebou stovky a tisíce úspěšných akcí, koncerty,festivaly, televizní přenosy, mezinárodní akce a spoustu dalších akcí. Tím pádem máme velmi hodně profesních zkušeností. A to je, dle nás, prostě nejvíc! Je sice důležité, jaký nástroj používám, ale hlavně musím vědět, jak jej budu používat. A přesně toto je o nás.

Podíl osob ze znevýhodněných skupin více jak 1 rok v evidenci úřadu práce tvoří více jak 30% z celkového počtu zaměstnanců podniku. Za rok 2019 se sociální podnik zavázal reinvestovat více jak 50% ze zisku do rozvoje sociálního podniku v podobě nákupu ozvučovací a osvětlovací techniky.
Podnik se řídí zásadami enviromentálně šetrného podnikání.

Enviromentální prospěch

Podnik zformuluje zásady environmentálně šetrného podnikání, které budou veřejně dostupné na www sociálního podniku.

Zásady environmentálně šetrného podnikání sociálního podniku vycházejí z definice udržitelného rozvoje společnosti, která zní: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj společnosti, který umožní naplnit potřeby současné generace, aniž by snížil možnosti budoucích generací naplňovat jejich potřeby.“ Sociální podnik zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby a usiluje o naplnění výše uvedených cílů následujícími způsoby: 

1. Využívá ekologicky šetrné výrobky, a to: – recyklované tonery, – recyklované papíry pro tisk, – recyklovaný toaletní papír, – bioprodukty (mycí prostředky na techniku a nádobí), – úsporné zářivky. 

2. Třídí odpad v provozovně sociálního podniku, a to konkrétně: – plast, papír, sklo a ostatní směsný odpad – následně je vyhozeno do vyhrazených kontejnerů. 

3. Využívá emisně šetrnou techniku s nízkými emisemi a příkonem elektrické energie (osvětlovací a dopravní technika s energetickými štítky A a B a technickým průkazem s plněním emisního limitu).

4. Bude dbát, aby se při údržbě techniky a nářadí používaly ekologicky šetrné údržbové a servisní prostředky.

5. Upřednostní při služebních cestách zaměstnanců podniku ekologicky šetrnou dopravu.

6. Zaměstnanci využívají pouze černobílý oboustranný tisk (tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky). 

7. Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají počítač i veškerá světla či jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie. 19

Víme jak na to a umíme to.

Dokážeme ozvučit následující události:

  • Konference
  • Firemní a významné plesy
  • Rodinné dny
  • Představení vozu
  • Otevírání prostor
  • Galavečery – VIP eventy
  • Vánoční večírky
  • Firemní výročí
  • Technická produkce
  • Pořádání svateb

Akce

Akce

Připravujeme pro Vás akce…

Reference

Reference

Ostravská Univerzita

Viktor Fišera

„Jakožto event manager Ostravské univerzity, mohu s čistým svědomím říci, že je na tyhle kluky opravdu spoleh. Velká profesionalita, kvalitní technika a skvělý poměr cena / kvalita. To je taky důvod, proč Ostravská univerzita už více jak 5 let využívá služeb Maxe a jeho kluků.“

Naši klienti

Naši klienti

Tohle je jen část našich spokojených klientů.

Poptávka

Poptávka

Technika

Technika

OZVUČOVACÍ
TECHNIKA

OSVĚTLOVACÍ
TECHNIKA

PODIOVÁ
TECHNIKA

VIDEO
TECHNIKA

Ozvučovací technika

Ozvučovací technika

Každý ze zvukařů přesně ví, jak by to mělo znít. Každý ze zvukařů přesně ví, kde dělá ten druhý chybu. A každý ze zvukařů věnuje více času hodnocením práce toho druhého než své vlastní.

Na světě žije více jak 6 miliard zvukařů. My tak hlavně pracujeme vždy na tom, abychom splnili vše, co si zvukaři poručí a aby to fungovalo.

A funguje.

Zvuk máme od jedné bedýnky a jednoho mikrofonu po lineární zvukové systémy pro desítky tisíc posluchačů. Skladem.

A funguje.

Osvětlovací technika

Osvětlovací technika

Na rozdíl od zvuku je to tak neuchopitelná věc, že naprosté většině lidí stačí, když vidí na pódium. My k tomu přidáváme užitnou hodnotu, že vidí i umělci na publikum. A k tomu mícháme takové barvy, aby to ladilo. Dodáváme takovou techniku, aby to fungovalo. Skladem jsou stovky kusů světelné techniky. Když chcete šokovat pomocí pódiových efektů – umíme to. Když chcete svítit decentně, umíme to. Pokud to má být show – umíme to. Uvnitř, venku, slunečno či deštivo – umíme to.

Má být světlo? Nebo tma?

Umíme to.

Podiová technika

Podiová technikaa

Nivtec, Layher, hydraulické mobilní pódia ALSPAW, vnitřní či venkovní konstrukce vč. hydraulické výstavby věží, rozměry pódií od pár metrů až po stovky čtverečních metrů. Skladem je zastřešení až 17m x 14m s výškou až 11m! Pokud máte menší požadavky, umíme i pódia 2m x 2m, 3x2m, 4x4m, 6x3m, 6x4m, 6x5m, 7x2m, 7x3m … cokoliv. A hezky.
Ke všemu potřebný certifikát, statická zpráva, revize, věnujeme se každému detailu.

Co chceme ale nejvíc – aby to fungovalo a u toho bylo pro diváky hezké.

A umíme to.

Video technika

Video technika

Pokud je něco lepší než originál, tak snad jen obraz z naší video techniky.

Live obraz, záznam, konference, projekce a projektory, LED systémy, TV přijímače, cokoli je potřeba je skladem. Navíc spolupráce na projektu, budeme s vám přemýšlet, kde se obraz hodí, čím to vylepši a kde ušetřit. Aby to bylo hezké, aby to fungovalo.

Umíme to.

Kontaktní formulář

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně našich služeb či techniky, neváhejte nás kontaktovat.