O nás

Naše společnost se zabývá technickým zabezpečením a produkcí kulturních ahudebních akcí, koncertů, festivalů, sportovních, tanečních, firemních a soukromých akcí.

Využíváme k tomu techniku předních světových výrobců, Harman Group a dalších. Snažíme se maximálně o to, abychom zabezpečili pro každou akci ty správné nástroje, tím myslíme pódium, ozvučení, osvětlení, videoprojekci a další techniku, která beze zbytku splní všechna očekávání.

Jsme od založení sociální podnik, klademe tak obrovský důraz na sociální odpovědnost společnosti a neustále monitorujeme trh, abychom se vždy chovali maximálně korektně v souladu s principy sociální odpovědnosti.

Náš profesionální tým má za sebou stovky a tisíce úspěšných akcí, koncerty,festivaly, televizní přenosy, mezinárodní akce a spoustu dalších akcí. Tím pádem máme velmi hodně profesních zkušeností. A to je, dle nás, prostě nejvíc! Je sice důležité, jaký nástroj používám, ale hlavně musím vědět, jak jej budu používat. A přesně toto je o nás.

Podíl osob ze znevýhodněných skupin více jak 1 rok v evidenci úřadu práce tvoří více jak 30% z celkového počtu zaměstnanců podniku. Za rok 2019 se sociální podnik zavázal reinvestovat více jak 50% ze zisku do rozvoje sociálního podniku v podobě nákupu ozvučovací a osvětlovací techniky Podnik se řídí zásadami enviromentálně šetrného podnikání.

Enviromentální prospěch

Podnik zformuluje zásady environmentálně šetrného podnikání, které budou veřejně dostupné na www sociálního podniku.

Zásady environmentálně šetrného podnikání sociálního podniku vycházejí z definice udržitelného rozvoje společnosti, která zní: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj společnosti, který umožní naplnit potřeby současné generace, aniž by snížil možnosti budoucích generací naplňovat jejich potřeby.“ Sociální podnik zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby a usiluje o naplnění výše uvedených cílů následujícími způsoby: 

1. Využívá ekologicky šetrné výrobky, a to: – recyklované tonery, – recyklované papíry pro tisk, – recyklovaný toaletní papír, – bioprodukty (mycí prostředky na techniku a nádobí), – úsporné zářivky. 

2. Třídí odpad v provozovně sociálního podniku, a to konkrétně: – plast, papír, sklo a ostatní směsný odpad – následně je vyhozeno do vyhrazených kontejnerů. 

3. Využívá emisně šetrnou techniku s nízkými emisemi a příkonem elektrické energie (osvětlovací a dopravní technika s energetickými štítky A a B a technickým průkazem s plněním emisního limitu).

4. Bude dbát, aby se při údržbě techniky a nářadí používaly ekologicky šetrné údržbové a servisní prostředky.

5. Upřednostní při služebních cestách zaměstnanců podniku ekologicky šetrnou dopravu.

6. Zaměstnanci využívají pouze černobílý oboustranný tisk (tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky). 

7. Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají počítač i veškerá světla či jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie. 19

Víme jak na to a umíme to.

Dokážeme ozvučit následující události:

  • Konference
  • Firemní a významné plesy
  • Rodinné dny
  • Představení vozu
  • Otevírání prostor
  • Galavečery – VIP eventy
  • Vánoční večírky
  • Firemní výročí
  • Technická produkce
  • Pořádání svateb

Akce

Akce

Připravujeme pro Vás akce…

Poptávka

Poptávka

Kontakt

Kontakt

Ing. Maxmilián Reichel
mreichel123@gmail.com

I AM THE STAGE s.r.o.
IČO: 07505698
Adresa sídla
Volutová 2520/10, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Doručovací adresa
Budovatelská 157, Zábřeh, 747 22 Dolní Benešov

Kontaktní formulář

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně našich služeb či techniky, neváhejte nás kontaktovat.